Sophocles

OEDIPUS THE KING

Original Greek text

1-254 ___255-511___512-770___771-1019___1020-1236___1237-1530

Edited by Ioannidis Nikolaos

N. Ioannidis  is a composer, lyricist, guitar soloist and multi-instrumentalist performer (BA Music & Media Studies, MA Digital Media Studies, currently doctoral candidate in Musicology at the University of Sussex) who is researching ancient Greek music and its relationship with all musical cultures, that have been subject to classical Greek cultural influence.

Listen also to an audio sample of Ioannidis' English opera  OEDIPUS REX

(If the Greek text below is not displayed correctly, set  the encoding of this page to Greek: View>Encoding>Greek)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ
   
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
Ω ΤΕΚΝΑ, ΚΑΔΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙ ΝΕΑ ΤΡΟΦΗ,
ΤΙΝΑΣ ΠΟΘ' ΕΔΡΑΣ ΤΑΣΔΕ ΜΟΙ ΘΟΑΖΕΤΕ
ΙΚΤΗΡΙΟΙΣ ΚΛΑΔΟΙΣΙΝ ΕΞΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ;
ΠΟΛΙΣ Δ' ΟΜΟΥ ΜΕΝ ΘΥΜΙΑΜΑΤΩΝ ΓΕΜΕΙ,
ΟΜΟΥ ΔΕ ΠΑΙΑΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΓΜΑΤΩΝ.
5
ΑΓΩ ΔΙΚΑΙΩΝ ΜΗ ΠΑΡ' ΑΓΓΕΛΩΝ, ΤΕΚΝΑ,
ΑΛΛΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ ΑΥΤΟΣ ΩΔ' ΕΛΗΛΥΘΑ,
Ο ΠΑΣΙ ΚΛΕΙΝΟΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ.
ΑΛΛ' Ω ΓΕΡΑΙΕ, ΦΡΑΖ', ΕΠΕΙ ΠΡΕΠΩΝ ΕΦΥΣ
ΠΡΟ ΤΩΝΔΕ ΦΩΝΕΙΝ, ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩ ΚΑΘΕΣΤΑΤΕ,
10
ΔΕΙΣΑΝΤΕΣ H ΣΤΕΡΞΑΝΤΕΣ; ΩΣ ΘΕΛΟΝΤΟΣ ΑΝ
ΕΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΚΕΙΝ ΠΑΝ. ΔΥΣΑΛΓΗΤΟΣ ΓΑΡ ΑΝ
ΕΙΗΝ ΤΟΙΑΝΔΕ ΜΗ ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΤΙΡΩΝ ΕΔΡΑΝ.

 

ΙΕΡΕΥΣ
ΑΛΛ' Ω ΚΡΑΤΥΝΩΝ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΕΜΗΣ,
ΟΡΑΣ ΜΕΝ ΗΜΑΣ ΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΘΑ
15
ΒΩΜΟΙΣΙ ΤΟΙΣ ΣΟΙΣ. ΟΙ ΜΥΔΕΠΩ ΜΑΚΡΑΝ
ΠΤΕΣΘΑΙ ΣΘΕΝΟΝΤΕΣ, ΟΙ ΔΕ ΣΥΝ ΓΗΡΑ ΒΑΡΕΙΣ,
ΙΕΡΗΣ, ΕΓΩ ΜΕΝ ΖΗΝΟΣ, ΟΙΔΕ Τ' ΗΘΕΩΝ
ΛΕΚΤΟΙ. ΤΟ Δ' ΑΛΛΟ ΦΥΛΟΝ ΕΞΕΣΤΕΜΜΕΝΟΝ
ΑΓΟΡΑΙΣΙ ΘΑΚΕΙ ΠΡΟΣ ΤΕ ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΔΙΠΛΟΙΣ
20
ΝΑΟΙΣ, ΕΠ' ΙΣΜΗΝΟΥ ΤΕ ΜΑΝΤΕΙΑ ΣΠΟΔΩ.
ΠΟΛΙΣ ΓΑΡ, ΩΣΠΕΡ ΚΑΥΤΟΣ ΕΙΣΟΡΑΣ, ΑΓΑΝ
ΗΔΗ ΣΑΛΕΥΕΙ ΚΑΝΑΚΟΥΦΙΣΑΙ ΚΑΡΑ
ΒΥΘΩΝ ΕΤ' ΟΥΧ ΟΙΑ ΤΕ ΦΟΙΝΙΟΥ ΣΑΛΟΥ,
ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΕΝ ΚΑΛΥΞΙΝ ΕΓΚΑΡΠΟΙΣ ΧΘΟΝΟΣ,
25
ΦΘΙΝΟΥΣΑ Δ' ΑΓΕΛΑΙΣ ΒΟΥΝΟΜΟΙΣ ΤΟΚΟΙΣΙ ΤΕ
ΑΓΟΝΟΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΕΝ Δ' Ο ΠΥΡΦΟΡΟΣ ΘΕΟΣ
ΣΚΗΨΑΣ ΕΛΑΥΝΕΙ, ΛΟΙΜΟΣ ΕΧΘΙΣΤΟΣ, ΠΟΛΙΝ,
ΥΦ' ΟΥ ΚΕΝΟΥΤΑΙ ΔΩΜΑ ΚΑΔΜΕΙΟΝ, ΜΕΛΑΣ Δ'
ΑΙΔΗΣ ΣΤΕΝΑΓΜΟΙΣ ΚΑΙ ΓΟΟΙΣ ΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ.
30
ΘΕΟΙΣΙ ΜΕΝ ΝΥΝ ΟΥΚ ΙΣΟΥΜΕΝΟΝ Σ' ΕΓΩ
ΟΥΔ' ΟΙΔΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΖΟΜΕΣΘ' ΕΦΕΣΤΙΟΙ,
ΑΝΔΡΩΝ ΔΕ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΤΕ ΣΥΜΦΟΡΑΙΣ ΒΙΟΥ
ΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΕ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙΣ.
ΟΣ Γ' ΕΞΕΛΥΣΑΣ ΑΣΤΥ ΚΑΔΜΕΙΟΝ ΜΟΛΩΝ
35
ΣΚΛΗΡΑΣ ΑΟΙΔΟΥ ΔΑΣΜΟΝ ΟΝ ΠΑΡΕΙΧΟΜΕΝ,
ΚΑΙ ΤΑΥΘ' ΥΦ' ΗΜΩΝ ΟΥΔΕΝ ΕΞΕΙΔΩΣ ΠΛΕΟΝ
ΟΥΔ' ΕΚΔΙΔΑΧΘΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΟΥ
ΛΕΓΕΙ ΝΟΜΙΖΕΙ Θ' ΗΜΙΝ ΟΡΘΩΣΑΙ ΒΙΟΝ.
ΝΥΝ Τ', Ω ΚΡΑΤΙΣΤΟΝ ΠΑΣΙΝ ΟΙΔΙΠΟΥ ΚΑΡΑ,
40
ΙΚΕΤΕΥΟΜΕΝ ΣΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙΔΕ ΠΡΟΣΤΡΟΠΟΙ
ΑΛΚΗΝ ΤΙΝ' ΕΥΡΕΙΝ ΗΜΙΝ, ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΘΕΩΝ
ΦΗΜΗΝ ΑΚΟΥΣΑΣ ΕΙΤ' ΑΠ' ΑΝΔΡΟΣ ΟΙΣΘΑ ΤΟΥ.
ΩΣ ΤΟΙΣΙΝ ΕΜΠΕΙΡΟΙΣΙ ΚΑΙ ΤΑΣ ΞΥΜΦΟΡΑΣ
ΖΩΣΑΣ ΟΡΩ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ.
45
ΙΘ', Ω ΒΡΟΤΩΝ ΑΡΙΣΤ', ΑΝΟΡΘΩΣΟΝ ΠΟΛΙΝ,
ΙΘ', ΕΥΛΑΒΗΘΗΘ'. ΩΣ ΣΕ ΝΥΝ ΜΕΝ ΗΔΕ ΓΗ
ΣΩΤΗΡΑ ΚΛΗΖΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΣ ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ.
ΑΡΧΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΣΗΣ ΜΗΔΑΜΩΣ ΜΕΜΝΩΜΕΘΑ
ΣΤΑΝΤΕΣ Τ' ΕΣ ΟΡΘΟΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΣΤΕΡΟΝ.
50
ΑΛΛ' ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΝΔ' ΑΝΟΡΘΩΣΟΝ ΠΟΛΙΝ.
ΟΡΝΙΘΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΤ' ΑΙΣΙΩ ΤΥΧΗΝ
ΠΑΡΕΣΧΕΣ ΗΜΙΝ, ΚΑΙ ΤΑΝΥΝ ΙΣΟΣ ΓΕΝΟΥ.
ΩΣ ΕΙΠΕΡ ΑΡΞΕΙΣ ΤΗΣΔΕ ΓΗΣ, ΩΣΠΕΡ ΚΡΑΤΕΙΣ,
ΞΥΝ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΚΑΛΛΙΟΝ H ΚΕΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ.
55
ΩΣ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΕ ΠΥΡΓΟΣ ΟΥΤΕ ΝΑΥΣ
ΕΡΗΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΜΗ ΞΥΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΩ.

 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
Ω ΠΑΙΔΕΣ ΟΙΚΤΡΟΙ, ΓΝΩΤΑ ΚΟΥΚ ΑΓΝΩΤΑ ΜΟΙ
ΠΡΟΣΗΛΘΕΘ' ΙΜΕΙΡΟΝΤΕΣ. ΕΥ ΓΑΡ ΟΙΔ' ΟΤΙ
ΝΟΣΕΙΤΕ ΠΑΝΤΕΣ, ΚΑΙ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ, ΩΣ ΕΓΩ
60
ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΟΣΤΙΣ ΕΞ ΙΣΟΥ ΝΟΣΕΙ.
ΤΟ ΜΕΝ ΓΑΡ ΥΜΩΝ ΑΛΓΟΣ ΕΙΣ ΕΝ' ΕΡΧΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΝ ΚΑΘ' ΑΥΤΟΝ ΚΟΥΔΕΝ' ΑΛΛΟΝ, Η Δ' ΕΜΗ
ΨΥΧΗ ΠΟΛΙΝ ΤΕ ΚΑΜΕ ΚΑΙ Σ' ΟΜΟΥ ΣΤΕΝΕΙ.
ΩΣΤ' ΟΥΧ ΥΠΝΩ Γ' ΕΥΔΟΝΤΑ Μ' ΕΞΕΓΕΙΡΕΤΕ,
65
ΑΛΛ' ΙΣΤΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΝ ΜΕ ΔΑΚΡΥΣΑΝΤΑ ΔΗ,
ΠΟΛΛΑΣ Δ' ΟΔΟΥΣ ΕΛΘΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΠΛΑΝΟΙΣ.
ΗΝ Δ' ΕΥ ΣΚΟΠΩΝ ΗΥΡΙΣΚΟΝ ΙΑΣΙΝ ΜΟΝΗΝ,
ΤΑΥΤΗΝ ΕΠΡΑΞΑ. ΠΑΙΔΑ ΓΑΡ ΜΕΝΟΙΚΕΩΣ
ΚΡΕΟΝΤ', ΕΜΑΥΤΟΥ ΓΑΜΒΡΟΝ, ΕΣ ΤΑ ΠΥΘΙΚΑ
70
ΕΠΕΜΨΑ ΦΟΙΒΟΥ ΔΩΜΑΘ', ΩΣ ΠΥΘΟΙΘ' Ο ΤΙ
ΔΡΩΝ H ΤΙ ΦΩΝΩΝ ΤΗΝΔΕ ΡΥΣΑΙΜΗΝ ΠΟΛΙΝ.
ΚΑΙ Μ' ΗΜΑΡ ΗΔΗ ΞΥΜΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟΝ ΧΡΟΝΩ
ΛΥΠΕΙ ΤΙ ΠΡΑΣΣΕΙ. ΤΟΥ ΓΑΡ ΕΙΚΟΤΟΣ ΠΕΡΑ
ΑΠΕΣΤΙ ΠΛΕΙΩ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ.
75
ΟΤΑΝ Δ' ΙΚΗΤΑΙ, ΤΗΝΙΚΑΥΤ' ΕΓΩ ΚΑΚΟΣ
ΜΗ ΔΡΩΝ ΑΝ ΕΙΗΝ ΠΑΝΘ' ΟΣ' ΑΝ ΔΗΛΟΙ ΘΕΟΣ.

 

ΙΕΡΕΥΣ
ΑΛΛ' ΕΙΣ ΚΑΛΟΝ ΣΥ Τ' ΕΙΠΑΣ ΟΙΔΕ Τ' ΑΡΤΙΩΣ
ΚΡΕΟΝΤΑ ΠΡΟΣΣΤΕΙΧΟΝΤΑ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΙ ΜΟΙ.

 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΩΝΑΞ ΑΠΟΛΛΟΝ, ΕΙ ΓΑΡ ΕΝ ΤΥΧΗ ΓΕ ΤΩ 80
ΣΩΤΗΡΙ ΒΑΙΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΩΣΠΕΡ ΟΜΜΑΤΙ

 

ΙΕΡΕΥΣ
ΑΛΛ' ΕΙΚΑΣΑΙ ΜΕΝ, ΗΔΥΣ. ΟΥ ΓΑΡ ΑΝ ΚΑΡΑ
ΠΟΛΥΣΤΕΦΗΣ ΩΔ' ΕΙΡΠΕ ΠΑΓΚΑΡΠΟΥ ΔΑΦΝΗΣ.

 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΤΑΧ' ΕΙΣΟΜΕΣΘΑ. ΞΥΜΜΕΤΡΟΣ ΓΑΡ ΩΣ ΚΛΥΕΙΝ.
ΑΝΑΞ, ΕΜΟΝ ΚΗΔΕΥΜΑ, ΠΑΙ ΜΕΝΟΙΚΕΩΣ,
85
ΤΙΝ' ΗΜΙΝ ΗΚΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΗΜΗΝ ΦΕΡΩΝ;
 

ΚΡΕΩΝ
ΕΣΘΛΗΝ. ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΣΦΟΡ', ΕΙ ΤΥΧΟΙ
ΚΑΤ' ΟΡΘΟΝ ΕΞΕΛΘΟΝΤΑ, ΠΑΝΤ' ΑΝ ΕΥΤΥΧΕΙΝ.

 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΕΣΤΙΝ ΔΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥΠΟΣ; ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΘΡΑΣΥΣ
ΟΥΤ' ΟΥΝ ΠΡΟΔΕΙΣΑΣ ΕΙΜΙ ΤΩ ΓΕ ΝΥΝ ΛΟΓΩ.
90
 

ΚΡΕΩΝ
ΕΙ ΤΩΝΔΕ ΧΡΗΖΕΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΩΝ ΚΛΥΕΙΝ,
ΕΤΟΙΜΟΣ ΕΙΠΕΙΝ, ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΧΕΙΝ ΕΣΩ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΕΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΥΔΑ. ΤΩΝΔΕ ΓΑΡ ΠΛΕΟΝ ΦΕΡΩ
ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ H ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙ.

 

ΚΡΕΩΝ
ΛΕΓΟΙΜ' ΑΝ ΟΙ' ΗΚΟΥΣΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑ. 95
ΑΝΩΓΕΝ ΗΜΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΜΦΑΝΩΣ ΑΝΑΞ
ΜΙΑΣΜΑ ΧΩΡΑΣ, ΩΣ ΤΕΘΡΑΜΜΕΝΟΝ ΧΘΟΝΙ
ΕΝ ΤΗΔ', ΕΛΑΥΝΕΙΝ ΜΗΔ' ΑΝΗΚΕΣΤΟΝ ΤΡΕΦΕΙΝ.

 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΠΟΙΩ ΚΑΘΑΡΜΩ; ΤΙΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΞΥΜΦΟΡΑΣ;
 

ΚΡΕΩΝ
ΑΝΔΡΗΛΑΤΟΥΝΤΑΣ H ΦΟΝΩ ΦΟΝΟΝ ΠΑΛΙΝ 100
ΛΥΟΝΤΑΣ, ΩΣ ΤΟΔ' ΑΙΜΑ ΧΕΙΜΑΖΟΝ ΠΟΛΙΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΠΟΙΟΥ ΓΑΡ ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΔΕ ΜΗΝΥΕΙ ΤΥΧΗΝ;
 

ΚΡΕΩΝ
ΗΝ ΗΜΙΝ, ΩΝΑΞ, ΛΑΙΟΣ ΠΟΘ' ΗΓΕΜΩΝ
ΓΗΣ ΤΗΣΔΕ, ΠΡΙΝ ΣΕ ΤΗΝΔ' ΑΠΕΥΘΥΝΕΙΝ ΠΟΛΙΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΕΞΟΙΔ' ΑΚΟΥΩΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΕΙΣΕΙΔΟΝ ΓΕ ΠΩ. 105
 

ΚΡΕΩΝ
ΤΟΥΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΝΥΝ ΕΠΙΣΤΕΛΛΕΙ ΣΑΦΩΣ
ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΕΝΤΑΣ ΧΕΙΡΙ ΤΙΜΩΡΕΙΝ ΤΙΝΑΣ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΟΙ Δ' ΕΙΣΙ ΠΟΥ ΓΗΣ; ΠΟΥ ΤΟΔ' ΕΥΡΕΘΗΣΕΤΑΙ
ΙΧΝΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΥΣΤΕΚΜΑΡΤΟΝ ΑΙΤΙΑΣ;
 

ΚΡΕΩΝ
ΕΝ ΤΗΔ' ΕΦΑΣΚΕ ΓΗ. ΤΟ ΔΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ 110
ΑΛΩΤΟΝ, ΕΚΦΕΥΓΕΙΝ ΔΕ ΤΑΜΕΛΟΥΜΕΝΟΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΠΟΤΕΡΑ Δ' ΕΝ ΟΙΚΟΙΣ H 'Ν ΑΓΡΟΙΣ Ο ΛΑΙΟΣ
H ΓΗΣ ΕΠ' ΑΛΛΗΣ ΤΩΔΕ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΦΟΝΩ;
 

ΚΡΕΩΝ
ΘΕΩΡΟΣ, ΩΣ ΕΦΑΣΚΕΝ, ΕΚΔΗΜΩΝ, ΠΑΛΙΝ
ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝ ΟΥΚΕΘ' ΙΚΕΘ', ΩΣ ΑΠΕΣΤΑΛΗ.
115
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΟΥΔ' ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΙΣ ΟΥΔΕ ΣΥΜΠΡΑΚΤΩΡ ΟΔΟΥ
ΚΑΤΕΙΔ', ΟΤΟΥ ΤΙΣ ΕΚΜΑΘΩΝ ΕΧΡΗΣΑΤ' ΑΝ;
 

ΚΡΕΩΝ
ΘΝΗΣΚΟΥΣΙ ΓΑΡ, ΠΛΗΝ ΕΙΣ ΤΙΣ, ΟΣ ΦΟΒΩ, ΦΥΓΩΝ
ΩΝ ΕΙΔΕ ΠΛΗΝ ΕΝ ΟΥΔΕΝ ΕΙΧ' ΕΙΔΩΣ ΦΡΑΣΑΙ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΤΟ ΠΟΙΟΝ; ΕΝ ΓΑΡ ΠΟΛΛ' ΑΝ ΕΞΕΥΡΟΙ ΜΑΘΕΙΝ, 120
ΑΡΧΗΝ ΒΡΑΧΕΙΑΝ ΕΙ ΛΑΒΟΙΜΕΝ ΕΛΠΙΔΟΣ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΛΗΣΤΑΣ ΕΦΑΣΚΕ ΣΥΝΤΥΧΟΝΤΑΣ ΟΥ ΜΙΑ
ΡΩΜΗ ΚΤΑΝΕΙΝ ΝΙΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΝ ΠΛΗΘΕΙ ΧΕΡΩΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΠΩΣ ΟΥΝ Ο ΛΗΣΤΗΣ, ΕΙ ΤΙ ΜΗ ΞΥΝ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΠΡΑΣΣΕΤ' ΕΝΘΕΝΔ', ΕΣ ΤΟΔ' ΑΝ ΤΟΛΜΗΣ ΕΒΗ;
125
 

ΚΡΕΩΝ
ΔΟΚΟΥΝΤΑ ΤΑΥΤ' ΗΝ. ΛΑΙΟΥ Δ' ΟΛΩΛΟΤΟΣ
ΟΥΔΕΙΣ ΑΡΩΓΟΣ ΕΝ ΚΑΚΟΙΣ ΕΓΙΓΝΕΤΟ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΚΑΚΟΝ ΔΕ ΠΟΙΟΝ ΕΜΠΟΔΩΝ, ΤΥΡΑΝΝΙΔΟΣ
ΟΥΤΩ ΠΕΣΟΥΣΗΣ, ΕΙΡΓΕ ΤΟΥΤ' ΕΞΕΙΔΕΝΑΙ;
 

ΚΡΕΩΝ
Η ΠΟΙΚΙΛΩΔΟΣ ΣΦΙΓΞ ΤΟ ΠΡΟΣ ΠΟΣΙΝ ΣΚΟΠΕΙΝ 130
ΜΕΘΕΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΤΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΗΓΕΤΟ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΑΛΛ' ΕΞ ΥΠΑΡΧΗΣ ΑΥΘΙΣ ΑΥΤ' ΕΓΩ ΦΑΝΩ.
ΕΠΑΞΙΩΣ ΓΑΡ ΦΟΙΒΟΣ, ΑΞΙΩΣ ΔΕ ΣΥ
ΠΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝΔ' ΕΘΕΣΘ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ.
ΩΣΤ' ΕΝΔΙΚΩΣ ΟΨΕΣΘΕ ΚΑΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟΝ
135
ΓΗ ΤΗΔΕ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑ ΤΩ ΘΕΩ Θ' AΜΑ.
ΥΠΕΡ ΓΑΡ ΟΥΧΙ ΤΩΝ ΑΠΩΤΕΡΩ ΦΙΛΩΝ,
ΑΛΛ' ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤ' ΑΠΟΣΚΕΔΩ ΜΥΣΟΣ.
ΟΣΤΙΣ ΓΑΡ ΗΝ ΕΚΕΙΝΟΝ Ο ΚΤΑΝΩΝ, ΤΑΧ' ΑΝ
ΚΑΜ' ΑΝ ΤΟΙΑΥΤΗ ΧΕΙΡΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝΘ' ΕΛΟΙ.
140
ΚΕΙΝΩ ΠΡΟΣΑΡΚΩΝ ΟΥΝ ΕΜΑΥΤΟΝ ΩΦΕΛΩ.
ΑΛΛ' ΩΣ ΤΑΧΙΣΤΑ, ΠΑΙΔΕΣ, ΥΜΕΙΣ ΜΕΝ ΒΑΘΡΩΝ
ΙΣΤΑΣΘΕ, ΤΟΥΣΔ' ΑΡΑΝΤΕΣ ΙΚΤΗΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥΣ,
ΑΛΛΟΣ ΔΕ ΚΑΔΜΟΥ ΛΑΟΝ ΩΔ' ΑΘΡΟΙΖΕΤΩ,
ΩΣ ΠΑΝ ΕΜΟΥ ΔΡΑΣΟΝΤΟΣ. H ΓΑΡ ΕΥΤΥΧΕΙΣ
145
ΣΥΝ ΤΩ ΘΕΩ ΦΑΝΟΥΜΕΘ' H ΠΕΠΤΩΚΟΤΕΣ.
 

ΙΕΡΕΥΣ
Ω ΠΑΙΔΕΣ, ΙΣΤΩΜΕΣΘΑ. ΤΩΝΔΕ ΓΑΡ ΧΑΡΙΝ
ΚΑΙ ΔΕΥΡ' ΕΒΗΜΕΝ ΩΝ ΟΔ' ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ.
ΦΟΙΒΟΣ Δ' Ο ΠΕΜΨΑΣ ΤΑΣΔΕ ΜΑΝΤΕΙΑΣ ΑΜΑ
ΣΩΤΗΡ Δ' ΙΚΟΙΤΟ ΚΑΙ ΝΟΣΟΥ ΠΑΥΣΤΗΡΙΟΣ.
150
 

ΧΟΡΟΣ
Ω ΔΙΟΣ ΑΔΥΕΠΕΣ ΦΑΤΙ, ΤΙΣ ΠΟΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΥΧΡΥΣΟΥ
ΠΥΘΩΝΟΣ ΑΓΛΑΑΣ ΕΒΑΣ
ΘΗΒΑΣ; ΕΚΤΕΤΑΜΑΙ ΦΟΒΕΡΑΝ ΦΡΕΝΑ, ΔΕΙΜΑΤΙ ΠΑΛΛΩΝ,
ΙΗΙΕ ΔΑΛΙΕ ΠΑΙΑΝ,
ΑΜΦΙ ΣΟΙ ΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΙ ΜΟΙ H ΝΕΟΝ
155
H ΠΕΡΙΤΕΛΛΟΜΕΝΑΙΣ ΩΡΑΙΣ ΠΑΛΙΝ ΕΞΑΝΥΣΕΙΣ ΧΡΕΟΣ.
ΕΙΠΕ ΜΟΙ, Ω ΧΡΥΣΕΑΣ ΤΕΚΝΟΝ ΕΛΠΙΔΟΣ,

 ΑΜΒΡΟΤΕ ΦΑΜΑ.
ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΚΕΚΛΟΜΕΝΟΣ,

ΘΥΓΑΤΕΡ ΔΙΟΣ, ΑΜΒΡΟΤ' AΘΑΝΑ 160
ΓΑΙΑΟΧΟΝ Τ' ΑΔΕΛΦΕΑΝ ΑΡΤΕΜΙΝ,
 Α ΚΥΚΛΟΕΝΤ' ΑΓΟΡΑΣ ΘΡΟΝΟΝ ΕΥΚΛΕΑ ΘΑΣΣΕΙ,

ΚΑΙ ΦΟΙΒΟΝ ΕΚΑΒΟΛΟΝ, ΙΩ
ΤΡΙΣΣΟΙ ΑΛΕΞΙΜΟΡΟΙ ΠΡΟΦΑΝΗΤΕ ΜΟΙ,
ΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΣ ΑΤΑΣ ΥΠΕΡ ΟΡΝΥΜΕΝΑΣ ΠΟΛΕΙ
165
ΗΝΥΣΑΤ' ΕΚΤΟΠΙΑΝ ΦΛΟΓΑ ΠΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΘΕΤΕ ΚΑΙ ΝΥΝ.
Ω ΠΟΠΟΙ, ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΓΑΡ ΦΕΡΩ
ΠΗΜΑΤΑ. ΝΟΣΕΙ ΔΕ ΜΟΙ ΠΡΟΠΑΣ ΣΤΟΛΟΣ,

ΟΥΔ' ΕΝΙ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΕΓΧΟΣ 170
Ω ΤΙΣ ΑΛΕΞΕΤΑΙ. ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΕΚΓΟΝΑ
ΚΛΥΤΑΣ ΧΘΟΝΟΣ ΑΥΞΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΟΚΟΙΣΙΝ
ΙΗΙΩΝ ΚΑΜΑΤΩΝ ΑΝΕΧΟΥΣΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
ΑΛΛΟΝ Δ' ΑΝ ΑΛΛΩ ΠΡΟΣΙΔΟΙΣ ΑΠΕΡ ΕΥΠΤΕΡΟΝ ΟΡΝΙΝ
175
ΚΡΕΙΣΣΟΝ ΑΜΑΙΜΑΚΕΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΟΡΜΕΝΟΝ
ΑΚΤΑΝ ΠΡΟΣ ΕΣΠΕΡΟΥ ΘΕΟΥ.
ΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΝΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΛΥΤΑΙ.
ΝΗΛΕΑ ΔΕ ΓΕΝΕΘΛΑ

ΠΡΟΣ ΠΕΔΩ ΘΑΝΑΤΑΦΟΡΑ ΚΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΣ. 180
ΕΝ Δ' ΑΛΟΧΟΙ ΠΟΛΙΑΙ Τ' ΕΠΙ ΜΑΤΕΡΕΣ
ΑΧΑΝ ΠΑΡΑΒΩΜΙΟΝ ΑΛΛΟΘΕΝ ΑΛΛΑΝ
ΛΥΓΡΩΝ ΠΟΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΤΕΝΑΧΟΥΣΙΝ.
ΠΑΙΑΝ ΔΕ ΛΑΜΠΕΙ ΣΤΟΝΟΕΣΣΑ ΤΕ ΓΗΡΥΣ ΟΜΑΥΛΟΣ
185
ΩΝ ΥΠΕΡ, Ω ΧΡΥΣΕΑ ΘΥΓΑΤΕΡ ΔΙΟΣ,
ΕΥΩΠΑ ΠΕΜΨΟΝ ΑΛΚΑΝ.
ΑΡΕΑ ΤΕ ΤΟΝ ΜΑΛΕΡΟΝ,

ΟΣ ΝΥΝ ΑΧΑΛΚΟΣ ΑΣΠΙΔΩΝ 190
ΦΛΕΓΕΙ ΜΕ ΠΕΡΙΒΟΑΤΟΝ, ΑΝΤΙΑΖΩ
ΠΑΛΙΣΣΥΤΟΝ ΔΡΑΜΗΜΑ ΝΩΤΙΣΑΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΠΟΥΡΟΝ, ΕΙΤ' ΕΣ ΜΕΓΑΝ ΘΑΛΑΜΟΝ ΑΜΦΙΤΡΙΤΑΣ
ΕΙΤ' ΕΣ ΤΟΝ ΑΠΟΞΕΝΟΝ ΟΡΜΩΝ
195
ΘΡΗΚΙΟΝ ΚΛΥΔΩΝΑ.
ΤΕΛΕΙΝ ΓΑΡ ΕΙ ΤΙ ΝΥΞ ΑΦΗ,
ΤΟΥΤ' ΕΠ' ΗΜΑΡ ΕΡΧΕΤΑΙ.
ΤΟΝ, Ω ΤΑΝ ΠΥΡΦΟΡΩΝ
ΑΣΤΡΑΠΑΝ ΚΡΑΤΗ ΝΕΜΩΝ,
200
Ω ΖΕΥ ΠΑΤΕΡ, ΥΠΟ ΣΩ ΦΘΙΣΟΝ ΚΕΡΑΥΝΩ,
ΛΥΚΕΙ' ΑΝΑΞ, ΤΑ ΤΕ ΣΑ ΧΡΥΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠ' ΑΓΚΥΛΑΝ
ΒΕΛΕΑ ΘΕΛΟΙΜ' ΑΝ ΑΔΑΜΑΤ' ΕΝΔΑΤΕΙΣΘΑΙ
ΑΡΩΓΑ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΣ ΤΕ ΠΥΡΦΟΡΟΥΣ
205
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΙΓΛΑΣ, ΞΥΝ ΑΙΣ ΛΥΚΙ' ΟΡΕΑ ΔΙΑΣΣΕΙ.
ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΜΙΤΡΑΝ ΤΕ ΚΙΚΛΗΣΚΩ,
ΤΑΣΔ' ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΓΑΣ,
210
ΟΙΝΩΠΑ ΒΑΚΧΟΝ ΕΥΙΟΝ,
ΜΑΙΝΑΔΩΝ ΟΜΟΣΤΟΛΟΝ,
ΠΕΛΑΣΘΗΝΑΙ ΦΛΕΓΟΝΤ'
ΑΓΛΑΩΠΙ < >
ΠΕΥΚΑ 'ΠΙ ΤΟΝ ΑΠΟΤΙΜΟΝ ΕΝ ΘΕΟΙΣ ΘΕΟΝ.
215
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΑΙΤΕΙΣ. Α Δ' ΑΙΤΕΙΣ, ΤΑΜ' ΕΑΝ ΘΕΛΗΣ ΕΠΗ
ΚΛΥΩΝ ΔΕΧΕΣΘΑΙ ΤΗ ΝΟΣΩ Θ' ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ,
ΑΛΚΗΝ ΛΑΒΟΙΣ ΑΝ ΚΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΝ ΚΑΚΩΝ.
ΑΓΩ ΞΕΝΟΣ ΜΕΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΔ' ΕΞΕΡΩ,
ΞΕΝΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ. ΟΥ ΓΑΡ ΑΝ ΜΑΚΡΑΝ
220
ΙΧΝΕΥΟΝ ΑΥΤΟΣ, ΜΗ ΟΥΚ ΕΧΩΝ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΟΝ,
ΝΥΝ Δ' ΥΣΤΕΡΟΣ ΓΑΡ ΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΑΣΤΟΥΣ ΤΕΛΩ,
ΥΜΙΝ ΠΡΟΦΩΝΩ ΠΑΣΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙΣ ΤΑΔΕ.
ΟΣΤΙΣ ΠΟΘ' ΥΜΩΝ ΛΑΙΟΝ ΤΟΝ ΛΑΒΔΑΚΟΥ
ΚΑΤΟΙΔΕΝ ΑΝΔΡΟΣ ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΔΙΩΛΕΤΟ,
225
ΤΟΥΤΟΝ ΚΕΛΕΥΩ ΠΑΝΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙΝ ΕΜΟΙ.
ΚΕΙ ΜΕΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ, ΤΟΥΠΙΚΛΗΜ' ΥΠΕΞΕΛΕΙΝ
ΑΥΤΟΝ ΚΑΘ' ΑΥΤΟΥ. ΠΕΙΣΕΤΑΙ ΓΑΡ ΑΛΛΟ ΜΕΝ
ΑΣΤΕΡΓΕΣ ΟΥΔΕΝ. ΓΗΣ Δ' ΑΠΕΙΣΙΝ ΑΣΦΑΛΗΣ.
ΕΙ Δ' ΑΥ ΤΙΣ ΑΛΛΟΝ ΟΙΔΕΝ ΕΞ ΑΛΛΗΣ ΧΘΟΝΟΣ
230
ΤΟΝ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ, ΜΗ ΣΙΩΠΑΤΩ. ΤΟ ΓΑΡ
ΚΕΡΔΟΣ ΤΕΛΩ 'ΓΩ ΧΗ ΧΑΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΙΣΕΤΑΙ.
ΕΙ Δ' ΑΥ ΣΙΩΠΗΣΕΣΘΕ, ΚΑΙ ΤΙΣ H ΦΙΛΟΥ
ΔΕΙΣΑΣ ΑΠΩΣΕΙ ΤΟΥΠΟΣ H ΧΑΥΤΟΥ ΤΟΔΕ,
ΑΚ ΤΩΝΔΕ ΔΡΑΣΩ, ΤΑΥΤΑ ΧΡΗ ΚΛΥΕΙΝ ΕΜΟΥ.
235
ΤΟΝ ΑΝΔΡ' ΑΠΑΥΔΩ ΤΟΥΤΟΝ, ΟΣΤΙΣ ΕΣΤΙ, ΓΗΣ
ΤΗΣΔ', ΗΣ ΕΓΩ ΚΡΑΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΘΡΟΝΟΥΣ ΝΕΜΩ,
ΜΗΤ' ΕΙΣΔΕΧΕΣΘΑΙ ΜΗΤΕ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙΝ ΤΙΝΑ,
ΜΗΤ' ΕΝ ΘΕΩΝ ΕΥΧΑΙΣΙ ΜΗΤΕ ΘΥΜΑΣΙΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΕΙΣΘΑΙ, ΜΗΤΕ ΧΕΡΝΙΒΑΣ ΝΕΜΕΙΝ.
240
ΩΘΕΙΝ Δ' ΑΠ' ΟΙΚΩΝ ΠΑΝΤΑΣ, ΩΣ ΜΙΑΣΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΔ' ΗΜΙΝ ΟΝΤΟΣ, ΩΣ ΤΟ ΠΥΘΙΚΟΝ ΘΕΟΥ
ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΕΞΕΦΗΝΕΝ ΑΡΤΙΩΣ ΕΜΟΙ.
ΕΓΩ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΙΟΣΔΕ ΤΩ ΤΕ ΔΑΙΜΟΝΙ
ΤΩ Τ' ΑΝΔΡΙ ΤΩ ΘΑΝΟΝΤΙ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΠΕΛΩ.
245
ΚΑΤΕΥΧΟΜΑΙ ΔΕ ΤΟΝ ΔΕΔΡΑΚΟΤ', ΕΙΤΕ ΤΙΣ
ΕΙΣ ΩΝ ΛΕΛΗΘΕΝ ΕΙΤΕ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΜΕΤΑ,
ΚΑΚΟΝ ΚΑΚΩΣ ΝΙΝ ΑΜΟΡΟΝ ΕΚΤΡΙΨΑΙ ΒΙΟΝ.
ΕΠΕΥΧΟΜΑΙ Δ', ΟΙΚΟΙΣΙΝ ΕΙ ΞΥΝΕΣΤΙΟΣ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΜΟΙΣ ΓΕΝΟΙΤ' ΕΜΟΥ ΣΥΝΕΙΔΟΤΟΣ,
250
ΠΑΘΕΙΝ ΑΠΕΡ ΤΟΙΣΔ' ΑΡΤΙΩΣ ΗΡΑΣΑΜΗΝ.
ΥΜΙΝ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤ' ΕΠΙΣΚΗΠΤΩ ΤΕΛΕΙΝ,
ΥΠΕΡ Τ' ΕΜΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΕ ΤΗΣΔΕ ΤΕ
ΓΗΣ ΩΔ' ΑΚΑΡΠΩΣ ΚΑΘΕΩΣ ΕΦΘΑΡΜΕΝΗΣ.

1-254 __255-511__512-770__771-1019__1020-1236__1237-1530

 

 

.............

.....................

Browse the Classical Greek Library for more original Greek texts

© Copyright 1999 - Homo Ecumenicus | All Rights Reserved.

Reproduction or use in any manner of editorial, pictorial, audio-visual, or other content from this site is prohibited without express written permission from Homo Ecumenicus. To obtain a license for commercial use of files on this site (audio files, mid files, texts, essays, articles, video clips, animations etc.) send email to

The background music of this page is a midi version of the 12-string guitar instrumental A fading world by  IOANNIDIS NIKOLAOS