Sophocles

OEDIPUS THE KING

Original Greek text

1-254 ___255-511___512-770___771-1019___1020-1236___1237-1530

Edited by Ioannidis Nikolaos

N. Ioannidis  is a composer, lyricist, guitar soloist and multi-instrumentalist performer (BA Music & Media Studies, MA Digital Media Studies, currently doctoral candidate in Musicology at the University of Sussex) who is researching ancient Greek music and its relationship with all musical cultures, that have been subject to classical Greek cultural influence.

Listen also to an audio sample of Ioannidis' English opera  OEDIPUS REX

(If the Greek text below is not displayed correctly, set  the encoding of this page to Greek: View>Encoding>Greek)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ
   


ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΥΤΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΣ. ΤΩΝ ΔΕ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΑ ΜΕΝ
ΑΛΓΙΣΤ' ΑΠΕΣΤΙΝ. Η ΓΑΡ ΟΨΙΣ ΟΥ ΠΑΡΑ.
ΟΜΩΣ Δ', ΟΣΟΝ ΓΕ ΚΑΝ ΕΜΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΙ,
ΠΕΥΣΕΙ ΤΑ ΚΕΙΝΗΣ ΑΘΛΙΑΣ ΠΑΘΗΜΑΤΑ.
1240
ΟΠΩΣ ΓΑΡ ΟΡΓΗ ΧΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΗΛΘ' ΕΣΩ
ΘΥΡΩΝΟΣ, ΙΕΤ' ΕΥΘΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΥΜΦΙΚΑ
ΛΕΧΗ, ΚΟΜΗΝ ΣΠΩΣ' ΑΜΦΙΔΕΞΙΟΙΣ ΑΚΜΑΙΣ.
ΠΥΛΑΣ Δ', ΟΠΩΣ ΕΙΣΗΛΘ', ΕΠΙΡΡΑΞΑΣ' ΕΣΩ
ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΗΔΗ ΛΑΙΟΝ ΠΑΛΑΙ ΝΕΚΡΟΝ,
1245
ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΕΧΟΥΣ', ΥΦ' ΩΝ
ΘΑΝΟΙ ΜΕΝ ΑΥΤΟΣ, ΤΗΝ ΔΕ ΤΙΚΤΟΥΣΑΝ ΛΙΠΟΙ
ΤΟΙΣ ΟΙΣΙΝ ΑΥΤΟΥ ΔΥΣΤΕΚΝΟΝ ΠΑΙΔΟΥΡΓΙΑΝ.
ΓΟΑΤΟ Δ' ΕΥΝΑΣ, ΕΝΘΑ ΔΥΣΤΗΝΟΣ ΔΙΠΛΟΥΣ
ΕΞ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝ' ΕΚ ΤΕΚΝΩΝ ΤΕΚΟΙ.
1250
ΧΩΠΩΣ ΜΕΝ ΕΚ ΤΩΝΔ' ΟΥΚΕΤ' ΟΙΔ' ΑΠΟΛΛΥΤΑΙ.
ΒΟΩΝ ΓΑΡ ΕΙΣΕΠΑΙΣΕΝ ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΥΦ' ΟΥ
ΟΥΚ ΗΝ ΤΟ ΚΕΙΝΗΣ ΕΚΘΕΑΣΑΣΘΑΙ ΚΑΚΟΝ,
ΑΛΛ' ΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΝΤ' ΕΛΕΥΣΣΟΜΕΝ.
ΦΟΙΤΑ ΓΑΡ ΗΜΑΣ ΕΓΧΟΣ ΕΞΑΙΤΩΝ ΠΟΡΕΙΝ,
1255
ΓΥΝΑΙΚΑ Τ' ΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΜΗΤΡ?ΑΝ Δ' ΟΠΟΥ
ΚΙΧΟΙ ΔΙΠΛΗΝ ΑΡΟΥΡΑΝ ΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ.
ΛΥΣΣΩΝΤΙ Δ' ΑΥΤΩ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΔΕΙΚΝΥΣΙ ΤΙΣ.
ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΑΝΔΡΩΝ, ΟΙ ΠΑΡΗΜΕΝ ΕΓΓΥΘΕΝ.
ΔΕΙΝΟΝ Δ' ΑΥΣΑΣ ΩΣ ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΙΝΟΣ
1260
ΠΥΛΑΙΣ ΔΙΠΛΑΙΣ ΕΝΗΛΑΤ', ΕΚ ΔΕ ΠΥΘΜΕΝΩΝ
ΕΚΛΙΝΕ ΚΟΙΛΑ ΚΛΗΘΡΑ ΚΑΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΕΓΗ.
ΟΥ ΔΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚ' ΕΣΕΙΔΟΜΕΝ,
ΠΛΕΚΤΑΙΣΙΝ ΑΙΩΡΑΙΣΙΝ ΕΜΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗΝ.
Ο Δ' ΩΣ ΟΡΑ ΝΙΝ, ΔΕΙΝΑ ΒΡΥΧΗΘΕΙΣ ΤΑΛΑΣ
1265
ΧΑΛΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ ΑΡΤΑΝΗΝ. ΕΠΕΙ ΔΕ ΓΗ
ΕΚΕΙΤΟ ΤΛΗΜΩΝ, ΔΕΙΝΑ Δ' ΗΝ ΤΑΝΘΕΝΔ' ΟΡΑΝ.
ΑΠΟΣΠΑΣΑΣ ΓΑΡ ΕΙΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΗΛΑΤΟΥΣ
ΠΕΡΟΝΑΣ ΑΠ' ΑΥΤΗΣ, ΑΙΣΙΝ ΕΞΕΣΤΕΛΛΕΤΟ,
ΑΡΑΣ ΕΠΑΙΣΕΝ ΑΡΘΡΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝ,
1270
ΑΥΔΩΝ ΤΟΙΑΥΘ', ΟΘΟΥΝΕΚ' ΟΥΚ ΟΨΟΙΝΤΟ ΝΙΝ
ΟΥΘ' ΟΙ' ΕΠΑΣΧΕΝ ΟΥΘ' ΟΠΟΙ' ΕΔΡΑ ΚΑΚΑ,
ΑΛΛ' ΕΝ ΣΚΟΤΩ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΥΣ ΜΕΝ ΟΥΚ ΕΔΕΙ
ΟΨΟΙΑΘ', ΟΥΣ Δ' ΕΧΡΗΖΕΝ ΟΥ ΓΝΩΣΟΙΑΤΟ.
ΤΟΙΑΥΤ' ΕΦΥΜΝΩΝ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΕ ΚΟΥΧ ΑΠΑΞ
1275
ΗΡΑΣΣ' ΕΠΑΙΡΩΝ ΒΛΕΦΑΡΑ. ΦΟΙΝΙΑΙ Δ' ΟΜΟΥ
ΓΛΗΝΑΙ ΓΕΝΕΙ' ΕΤΕΛΛΟΝ, ΟΥΔ' ΑΝΙΕΣΑΝ
ΦΟΝΟΥ ΜΥΔΩΣΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ, ΑΛΛ' ΟΜΟΥ ΜΕΛΑΣ
ΟΜΒΡΟΣ ΧΑΛΑΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΥΣ ΕΤΕΓΓΕΤΟ.
ΤΑΔ' ΕΚ ΔΥΟΙΝ ΕΡΡΩΓΕΝ, ΟΥ ΜΟΝΟΥ ΚΑΤΑ,
ΑΛΛ' ΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΙ ΣΥΜΜΙΓΗ ΚΑΚΑ.
1280
Ο ΠΡΙΝ ΠΑΛΑΙΟΣ Δ' ΟΛΒΟΣ ΗΝ ΠΑΡΟΙΘΕ ΜΕΝ
ΟΛΒΟΣ ΔΙΚΑΙΩΣ. ΝΥΝ ΔΕ ΤΗΔΕ ΘΗΜΕΡΑ
ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ, ΑΤΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΙΣΧΥΝΗ, ΚΑΚΩΝ
ΟΣ' ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤ', ΟΥΔΕΝ ΕΣΤ' ΑΠΟΝ.
 

ΧΟΡΟΣ
ΝΥΝ Δ' ΕΣΘ' Ο ΤΛΗΜΩΝ ΕΝ ΤΙΝΙ ΣΧΟΛΗ ΚΑΚΟΥ; 1285
 

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΑ ΔΙΟΙΓΕΙΝ ΚΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΛΟΥΝ ΤΙΝΑ
ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙΣΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟΝ,
ΤΟΝ ΜΗΤΕΡ'--ΑΥΔΩΝ ΑΝΟΣΙ' ΟΥΔΕ ΡΗΤΑ ΜΟΙ,
ΩΣ ΕΚ ΧΘΟΝΟΣ ΡΙΨΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΟΥΔ' ΕΤΙ
1290
ΜΕΝΩΝ ΔΟΜΟΙΣ ΑΡΑΙΟΣ, ΩΣ ΗΡΑΣΑΤΟ.
ΡΩΜΗΣ ΓΕ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΗΤΟΥ ΤΙΝΟΣ
ΔΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΓΑΡ ΝΟΣΗΜΑ ΜΕΙΖΟΝ H ΦΕΡΕΙΝ.
ΔΕΙΞΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΣΟΙ. ΚΛΗΘΡΑ ΓΑΡ ΠΥΛΩΝ ΤΑΔΕ
ΔΙΟΙΓΕΤΑΙ. ΘΕΑΜΑ Δ' ΕΙΣΟΨΕΙ ΤΑΧΑ
1295
ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΥΓΟΥΝΤ' ΕΠΟΙΚΤΙΣΑΙ.
 

ΧΟΡΟΣ
Ω ΔΕΙΝΟΝ ΙΔΕΙΝ ΠΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ,
Ω ΔΕΙΝΟΤΑΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΟΣ' ΕΓΩ
ΠΡΟΣΕΚΥΡΣ' ΗΔΗ. ΤΙΣ Σ', Ω ΤΛΗΜΟΝ,
ΠΡΟΣΕΒΗ ΜΑΝΙΑ; ΤΙΣ Ο ΠΗΔΗΣΑΣ
1300
ΜΕΙΖΟΝΑ ΔΑΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΑΚΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΗ ΔΥΣΔΑΙΜΟΝΙ ΜΟΙΡΑ;
ΦΕΥ ΦΕΥ, ΔΥΣΤΑΝ'.
ΑΛΛ' ΟΥΔ' ΕΣΙΔΕΙΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΣΕ, ΘΕΛΩΝ
ΠΟΛΛ' ΑΝΕΡΕΣΘΑΙ, ΠΟΛΛΑ ΠΥΘΕΣΘΑΙ,
ΠΟΛΛΑ Δ' ΑΘΡΗΣΑΙ.
1305
ΤΟΙΑΝ ΦΡΙΚΗΝ ΠΑΡΕΧΕΙΣ ΜΟΙ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΑΙΑΙ ΑΙΑΙ, ΔΥΣΤΑΝΟΣ ΕΓΩ,
ΠΟΙ ΓΑΣ ΦΕΡΟΜΑΙ ΤΛΑΜΩΝ; ΠΑ ΜΟΙ
ΦΘΟΓΓΑ ΔΙΑΠΩΤΑΤΑΙ ΦΟΡΑΔΗΝ;
1310
ΙΩ ΔΑΙΜΟΝ, ΙΝ' ΕΞΗΛΛΟΥ.
 

ΧΟΡΟΣ
ΕΣ ΔΕΙΝΟΝ ΟΥΔ' ΑΚΟΥΣΤΟΝ ΟΥΔ' ΕΠΟΨΙΜΟΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΙΩ ΣΚΟΤΟΥ
ΝΕΦΟΣ ΕΜΟΝ ΑΠΟΤΡΟΠΟΝ, ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΟΝ ΑΦΑΤΟΝ,
ΑΔΑΜΑΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΥΣΟΥΡΙΣΤΟΝ ΟΝ.
1315
ΟΙΜΟΙ,
ΟΙΜΟΙ ΜΑΛ' ΑΥΘΙΣ. ΟΙΟΝ ΕΙΣΕΔΥ Μ' ΑΜΑ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕ ΤΩΝΔ' ΟΙΣΤΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΚΑΚΩΝ.
 

ΧΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΘΑΥΜΑ Γ' ΟΥΔΕΝ ΕΝ ΤΟΣΟΙΣΔΕ ΠΗΜΑΣΙΝ
ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΠΕΝΘΕΙΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΦΟΡΕΙΝ ΚΑΚΑ.
1320
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΙΩ ΦΙΛΟΣ,
ΣΥ ΜΕΝ ΕΜΟΣ ΕΠΙΠΟΛΟΣ ΕΤΙ ΜΟΝΙΜΟΣ. ΕΤΙ ΓΑΡ
ΥΠΟΜΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟΝ ΚΗΔΕΥΩΝ.
ΦΕΥ ΦΕΥ.
ΟΥ ΓΑΡ ΜΕ ΛΗΘΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΓΝΩΣΚΩ ΣΑΦΩΣ,
1325
ΚΑΙΠΕΡ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ, ΤΗΝ ΓΕ ΣΗΝ ΑΥΔΗΝ ΟΜΩΣ.
 

ΧΟΡΟΣ
Ω ΔΕΙΝΑ ΔΡΑΣΑΣ, ΠΩΣ ΕΤΛΗΣ ΤΟΙΑΥΤΑ ΣΑΣ
ΟΨΕΙΣ ΜΑΡΑΝΑΙ; ΤΙΣ Σ' ΕΠΗΡΕ ΔΑΙΜΟΝΩΝ;
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΑΔ' ΗΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΦΙΛΟΙ,
Ο ΚΑΚΑ ΚΑΚΑ ΤΕΛΩΝ ΕΜΑ ΤΑΔ' ΕΜΑ ΠΑΘΕΑ.
1330
ΕΠΑΙΣΕ Δ' ΑΥΤΟΧΕΙΡ ΝΙΝ ΟΥΤΙΣ, ΑΛΛ' ΕΓΩ ΤΛΑΜΩΝ.
ΤΙ ΓΑΡ ΕΔΕΙ Μ' ΟΡΑΝ,
ΟΤΩ Γ' ΟΡΩΝΤΙ ΜΗΔΕΝ ΗΝ ΙΔΕΙΝ ΓΛΥΚΥ;
1335
 

ΧΟΡΟΣ
ΗΝ ΤΑΔ' ΟΠΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΣΥ ΦΗΣ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΤΙ ΔΗΤ' ΕΜΟΙ ΒΛΕΠΤΟΝ H
ΣΤΕΡΚΤΟΝ H ΠΡΟΣΗΓΟΡΟΝ
ΕΤ' ΕΣΤ' ΑΚΟΥΕΙΝ ΗΔΟΝΑ ΦΙΛΟΙ;
ΑΠΑΓΕΤ' ΕΚΤΟΠΙΟΝ Ο ΤΙ ΤΑΧΙΣΤΑ ΜΕ,
1340
ΑΠΑΓΕΤ', Ω ΦΙΛΟΙ, ΤΟΝ ΜΕΓ' ΟΛΕΘΡΙΟΝ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΑΤΟΤΑΤΟΝ, ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΘΕΟΙΣ
ΕΧΘΡΟΤΑΤΟΝ ΒΡΟΤΩΝ.
1345
 

ΧΟΡΟΣ
ΔΕΙΛΑΙΕ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΗΣ ΤΕ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΙΣΟΝ,
ΩΣ Σ' ΗΘΕΛΗΣΑ ΜΗΔΕ Γ' ΑΝ ΓΝΩΝΑΙ ΠΟΤΕ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΟΛΟΙΘ' ΟΣΤΙΣ ΗΝ, ΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΕΔΑΣ
ΜΟΝΑΔ' ΕΠΙΠΟΔΙΑΣ ΕΛΥΣ' Μ' ΑΠΟ ΤΕ ΦΟΝΟΥ
1350
ΕΡΥΤΟ ΚΑΝΕΣΩΣΕΝ, ΟΥΔΕΝ ΕΙΣ ΧΑΡΙΝ ΠΡΑΣΣΩΝ.
ΤΟΤΕ ΓΑΡ ΑΝ ΘΑΝΩΝ
ΟΥΚ Η ΦΙΛΟΙΣΙΝ ΟΥΔ' ΕΜΟΙ ΤΟΣΟΝΔ' ΑΧΟΣ.
1355
 

ΧΟΡΟΣ
ΘΕΛΟΝΤΙ ΚΑΜΟΙ ΤΟΥΤ' ΑΝ ΗΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΟΥΚΟΥΝ ΠΑΤΡΟΣ Γ' ΑΝ ΦΟΝΕΥΣ
ΗΛΘΟΝ ΟΥΔΕ ΝΥΜΦΙΟΣ
ΒΡΟΤΟΙΣ ΕΚΛΗΘΗΝ ΩΝ ΕΦΥΝ ΑΠΟ.
ΝΥΝ Δ' ΑΘΕΟΣ ΜΕΝ ΕΙΜ', ΑΝΟΣΙΩΝ ΔΕ ΠΑΙΣ,
1360
ΟΜΟΛΕΧΗΣ Δ' ΑΦ' ΩΝ ΑΥΤΟΣ ΕΦΥΝ ΤΑΛΑΣ.
ΕΙ ΔΕ ΤΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΕΤΙ ΚΑΚΟΥ ΚΑΚΟΝ,
1365
ΤΟΥΤ' ΕΛΑΧ' ΟΙΔΙΠΟΥΣ.
 

ΧΟΡΟΣ
ΟΥΚ ΟΙΔ' ΟΠΩΣ ΣΕ ΦΩ ΒΕΒΟΥΛΕΥΣΘΑΙ ΚΑΛΩΣ.
ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΓΑΡ ΗΣΘΑ ΜΗΚΕΤ' ΩΝ H ΖΩΝ ΤΥΦΛΟΣ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΩΣ ΜΕΝ ΤΑΔ' ΟΥΧ ΩΔ' ΕΣΤ' ΑΡΙΣΤ' ΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ,
ΜΗ Μ' ΕΚΔΙΔΑΣΚΕ, ΜΗΔΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ' ΕΤΙ.
1370
ΕΓΩ ΓΑΡ ΟΥΚ ΟΙΔ' ΟΜΜΑΣΙΝ ΠΟΙΟΙΣ ΒΛΕΠΩΝ
ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΤ' ΑΝ ΠΡΟΣΕΙΔΟΝ ΕΙΣ ΑΙΔΟΥ ΜΟΛΩΝ
ΟΥΔ' ΑΥ ΤΑΛΑΙΝΑΝ ΜΗΤΕΡ', ΟΙΝ ΕΜΟΙ ΔΥΟΙΝ
ΕΡΓ' ΕΣΤΙ ΚΡΕΙΣΣΟΝ' ΑΓΧΟΝΗΣ ΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ.
ΑΛΛ' Η ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΤ' ΟΨΙΣ ΗΝ ΕΦΙΜΕΡΟΣ,
1375
ΒΛΑΣΤΟΥΣ' ΟΠΩΣ ΕΒΛΑΣΤΕ, ΠΡΟΣΛΕΥΣΣΕΙΝ ΕΜΟΙ;
ΟΥ ΔΗΤΑ ΤΟΙΣ Γ' ΕΜΟΙΣΙΝ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΠΟΤΕ.
ΟΥΔ' ΑΣΤΥ Γ' ΟΥΔΕ ΠΥΡΓΟΣ ΟΥΔΕ ΔΑΙΜΟΝΩΝ
ΑΓΑΛΜΑΘ' ΙΕΡΑ, ΤΩΝ Ο ΠΑΝΤΛΗΜΩΝ ΕΓΩ
ΚΑΛΛΙΣΤ' ΑΝΗΡ ΕΙΣ ΕΝ ΓΕ ΤΑΙΣ ΘΗΒΑΙΣ ΤΡΑΦΕΙΣ
1380
ΑΠΕΣΤΕΡΗΣ' ΕΜΑΥΤΟΝ, ΑΥΤΟΣ ΕΝΝΕΠΩΝ
ΩΘΕΙΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΕΒΗ, ΤΟΝ ΕΚ ΘΕΩΝ
ΦΑΝΕΝΤ' ΑΝΑΓΝΟΝ ΚΑΙ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΙΟΥ.
ΤΟΙΑΝΔ' ΕΓΩ ΚΗΛΙΔΑ ΜΗΝΥΣΑΣ ΕΜΗΝ
ΟΡΘΟΙΣ ΕΜΕΛΛΟΝ ΟΜΜΑΣΙΝ ΤΟΥΤΟΥΣ ΟΡΑΝ;
1385
ΗΚΙΣΤΑ Γ'. ΑΛΛ' ΕΙ ΤΗΣ ΑΚΟΥΟΥΣΗΣ ΕΤ' ΗΝ
ΠΗΓΗΣ ΔΙ' ΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΟΣ, ΟΥΚ ΑΝ ΕΣΧΟΜΗΝ
ΤΟ ΜΗ ΑΠΟΚΛΗΣΑΙ ΤΟΥΜΟΝ ΑΘΛΙΟΝ ΔΕΜΑΣ,
ΙΝ' Η ΤΥΦΛΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΚΛΥΩΝ ΜΗΔΕΝ. ΤΟ ΓΑΡ
ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔ' ΕΞΩ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΟΙΚΕΙΝ ΓΛΥΚΥ.
1390
ΙΩ ΚΙΘΑΙΡΩΝ, ΤΙ Μ' ΕΔΕΧΟΥ; ΤΙ Μ' ΟΥ ΛΑΒΩΝ
ΕΚΤΕΙΝΑΣ ΕΥΘΥΣ, ΩΣ ΕΔΕΙΞΑ ΜΗΠΟΤΕ
ΕΜΑΥΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ ΕΝΘΕΝ Η ΓΕΓΩΣ;
Ω ΠΟΛΥΒΕ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ
ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΑ ΔΩΜΑΘ', ΟΙΟΝ ΑΡΑ ΜΕ
1395
ΚΑΛΛΟΣ ΚΑΚΩΝ ΥΠΟΥΛΟΝ ΕΞΕΘΡΕΨΑΤΕ.
ΝΥΝ ΓΑΡ ΚΑΚΟΣ Τ' ΩΝ ΚΑΚ ΚΑΚΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΑΙ.
Ω ΤΡΕΙΣ ΚΕΛΕΥΘΟΙ ΚΑΙ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗ ΝΑΠΗ
ΔΡΥΜΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΝΩΠΟΣ ΕΝ ΤΡΙΠΛΑΙΣ ΟΔΟΙΣ,
ΑΙ ΤΟΥΜΟΝ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΠΟ
1400
ΕΠΙΕΤΕ ΠΑΤΡΟΣ, ΑΡΑ ΜΟΥ ΜΕΜΝΗΣΘ' ΕΤΙ
ΟΙ' ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΑΣ ΥΜΙΝ ΕΙΤΑ ΔΕΥΡ' ΙΩΝ
ΟΠΟΙ' ΕΠΡΑΣΣΟΝ ΑΥΘΙΣ; Ω ΓΑΜΟΙ ΓΑΜΟΙ,
ΕΦΥΣΑΘ' ΗΜΑΣ, ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΠΑΛΙΝ
ΑΝΕΙΤΕ ΤΑΥΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑ, ΚΑΠΕΔΕΙΞΑΤΕ
1405
ΠΑΤΕΡΑΣ, ΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΠΑΙΔΑΣ, ΑΙΜ' ΕΜΦΥΛΙΟΝ,
ΝΥΜΦΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΕ, ΧΩΠΟΣΑ
ΑΙΣΧΙΣΤ' ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ ΕΡΓΑ ΓΙΓΝΕΤΑΙ.
ΑΛΛ' ΟΥ ΓΑΡ ΑΥΔΑΝ ΕΣΘ' Α ΜΗΔΕ ΔΡΑΝ ΚΑΛΟΝ,
ΟΠΩΣ ΤΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣ ΘΕΩΝ ΕΞΩ ΜΕ ΠΟΥ
1410
ΚΑΛΥΨΑΤ' H ΦΟΝΕΥΣΑΤ' H ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ
ΕΚΡΙΨΑΤ', ΕΝΘΑ ΜΗΠΟΤ' ΕΙΣΟΨΕΣΘ' ΕΤΙ.
ΙΤ', ΑΞΙΩΣΑΤ' ΑΝΔΡΟΣ ΑΘΛΙΟΥ ΘΙΓΕΙΝ.
ΠΙΘΕΣΘΕ, ΜΗ ΔΕΙΣΗΤΕ. ΤΑΜΑ ΓΑΡ ΚΑΚΑ
ΟΥΔΕΙΣ ΟΙΟΣ ΤΕ ΠΛΗΝ ΕΜΟΥ ΦΕΡΕΙΝ ΒΡΟΤΩΝ.
1415
 

ΧΟΡΟΣ
ΑΛΛ' ΩΝ ΕΠΑΙΤΕΙΣ ΕΙΣ ΔΕΟΝ ΠΑΡΕΣΘ' ΟΔΕ
ΚΡΕΩΝ ΤΟ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΕΙΝ, ΕΠΕΙ
ΧΩΡΑΣ ΛΕΛΕΙΠΤΑΙ ΜΟΥΝΟΣ ΑΝΤΙ ΣΟΥ ΦΥΛΑΞ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΟΙΜΟΙ, ΤΙ ΔΗΤΑ ΛΕΞΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝΔ' ΕΠΟΣ;
ΤΙΣ ΜΟΙ ΦΑΝΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΙΣ ΕΝΔΙΚΟΣ; ΤΑ ΓΑΡ
1420
ΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤ' ΕΦΕΥΡΗΜΑΙ ΚΑΚΟΣ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΟΥΧ ΩΣ ΓΕΛΑΣΤΗΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΕΛΗΛΥΘΑ,
ΟΥΔ' ΩΣ ΟΝΕΙΔΙΩΝ ΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΣ ΚΑΚΩΝ.
ΑΛΛ' ΕΙ ΤΑ ΘΝΗΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕΣΘ' ΕΤΙ
ΓΕΝΕΘΛΑ, ΤΗΝ ΓΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΒΟΣΚΟΥΣΑΝ ΦΛΟΓΑ
1425
ΑΙΔΕΙΣΘ' ΑΝΑΚΤΟΣ ?ΛΙΟΥ, ΤΟΙΟΝΔ' ΑΓΟΣ
ΑΚΑΛΥΠΤΟΝ ΟΥΤΩ ΔΕΙΚΝΥΝΑΙ, ΤΟ ΜΗΤΕ ΓΗ
ΜΗΤ' ΟΜΒΡΟΣ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΕ ΦΩΣ ΠΡΟΣΔΕΞΕΤΑΙ.
ΑΛΛ' ΩΣ ΤΑΧΙΣΤ' ΕΣ ΟΙΚΟΝ ΕΣΚΟΜΙΖΕΤΕ.
ΤΟΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΓΑΡ ΤΑΓΓΕΝΗ ΜΑΛΙΣΘ' ΟΡΑΝ
1430
ΜΟΝΟΙΣ Τ' ΑΚΟΥΕΙΝ ΕΥΣΕΒΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΚΑ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΩΝ, ΕΠΕΙΠΕΡ ΕΛΠΙΔΟΣ Μ' ΑΠΕΣΠΑΣΑΣ,
ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΚΙΣΤΟΝ ΑΝΔΡ' ΕΜΕ,
ΠΙΘΟΥ ΤΙ ΜΟΙ. ΠΡΟΣ ΣΟΥ ΓΑΡ ΟΥΔ' ΕΜΟΥ ΦΡΑΣΩ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕ ΧΡΕΙΑΣ ΩΔΕ ΛΙΠΑΡΕΙΣ ΤΥΧΕΙΝ; 1435
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΡΙΨΟΝ ΜΕ ΓΗΣ ΕΚ ΤΗΣΔ' ΟΣΟΝ ΤΑΧΙΣΘ', ΟΠΟΥ
ΘΝΗΤΩΝ ΦΑΝΟΥΜΑΙ ΜΗΔΕΝΟΣ ΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΕΔΡΑΣ' ΑΝ ΕΥ ΤΟΥΤ' ΙΣΘ' ΑΝ, ΕΙ ΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΠΡΩΤΙΣΤ' ΕΧΡΗΖΟΝ ΕΚΜΑΘΕΙΝ ΤΙ ΠΡΑΚΤΕΑΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΑΛΛ' Η Γ' ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΑΣ' ΕΔΗΛΩΘΗ ΦΑΤΙΣ, 1440
ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΦΟΝΤΗΝ, ΤΟΝ ΑΣΕΒΗ Μ' ΑΠΟΛΛΥΝΑΙ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΟΥΤΩΣ ΕΛΕΧΘΗ ΤΑΥΘ'. ΟΜΩΣ Δ' ΙΝ' ΕΣΤΑΜΕΝ
ΧΡΕΙΑΣ, ΑΜΕΙΝΟΝ ΕΚΜΑΘΕΙΝ ΤΙ ΔΡΑΣΤΕΟΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΟΥΤΩΣ ΑΡ' ΑΝΔΡΟΣ ΑΘΛΙΟΥ ΠΕΥΣΕΣΘ' ΥΠΕΡ;
 

ΚΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΑΡ ΣΥ ΝΥΝ ΤΑΝ ΤΩ ΘΕΩ ΠΙΣΤΙΝ ΦΕΡΟΙΣ. 1445
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΟΙ Γ' ΕΠΙΣΚΗΠΤΩ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΕΨΟΜΑΙ,
ΤΗΣ ΜΕΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΣ ΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΑΦΟΝ
ΘΟΥ. ΚΑΙ ΓΑΡ ΟΡΘΩΣ ΤΩΝ ΓΕ ΣΩΝ ΤΕΛΕΙΣ ΥΠΕΡ.
ΕΜΟΥ ΔΕ ΜΗΠΟΤ' ΑΞΙΩΘΗΤΩ ΤΟΔΕ
ΠΑΤΡΩΟΝ ΑΣΤΥ ΖΩΝΤΟΣ ΟΙΚΗΤΟΥ ΤΥΧΕΙΝ,
1450
ΑΛΛ' ΕΑ ΜΕ ΝΑΙΕΙΝ ΟΡΕΣΙΝ, ΕΝΘΑ ΚΛΗΖΕΤΑΙ
ΟΥΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΟΥΤΟΣ, ΟΝ ΜΗΤΗΡ ΤΕ ΜΟΙ
ΠΑΤΗΡ Τ' ΕΘΕΣΘΗΝ ΖΩΝΤΕ ΚΥΡΙΟΝ ΤΑΦΟΝ,
ΙΝ' ΕΞ ΕΚΕΙΝΩΝ, ΟΙ Μ' ΑΠΩΛΛΥΤΗΝ, ΘΑΝΩ.
ΚΑΙΤΟΙ ΤΟΣΟΥΤΟΝ Γ' ΟΙΔΑ, ΜΗΤΕ Μ' ΑΝ ΝΟΣΟΝ
1455
ΜΗΤ' ΑΛΛΟ ΠΕΡΣΑΙ ΜΗΔΕΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΑΝ ΠΟΤΕ
ΘΝΗΣΚΩΝ ΕΣΩΘΗΝ, ΜΗ 'ΠΙ ΤΩ ΔΕΙΝΩ ΚΑΚΩ.
ΑΛΛ' Η ΜΕΝ ΗΜΩΝ ΜΟΙΡ', ΟΠΟΙΠΕΡ ΕΙΣ', ΙΤΩ.
ΠΑΙΔΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΜΕΝ ΑΡΣΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΙ, ΚΡΕΩΝ,
ΠΡΟΣΘΗ ΜΕΡΙΜΝΑΝ. ΑΝΔΡΕΣ ΕΙΣΙΝ, ΩΣΤΕ ΜΗ
1460
ΣΠΑΝΙΝ ΠΟΤΕ ΣΧΕΙΝ, ΕΝΘ' ΑΝ ΩΣΙ, ΤΟΥ ΒΙΟΥ.
ΤΑΙΝ Δ' ΑΘΛΙΑΙΝ ΟΙΚΤΡΑΙΝ ΤΕ ΠΑΡΘΕΝΟΙΝ ΕΜΑΙΝ,
ΑΙΝ ΟΥΠΟΘ' ΗΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΑΘΗ ΒΟΡΑΣ
ΤΡΑΠΕΖ' ΑΝΕΥ ΤΟΥΔ' ΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΛ' ΟΣΩΝ ΕΓΩ
ΨΑΥΟΙΜΙ, ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝΔ' ΑΕΙ ΜΕΤΕΙΧΕΤΗΝ.
1465
ΑΙΝ ΜΟΙ ΜΕΛΕΣΘΑΙ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΝ ΧΕΡΟΙΝ
ΨΑΥΣΑΙ Μ' ΕΑΣΟΝ ΚΑΠΟΚΛΑΥΣΑΣΘΑΙ ΚΑΚΑ.
ΙΘ' ΩΝΑΞ,
ΙΘ' Ω ΓΟΝΗ ΓΕΝΝΑΙΕ. ΧΕΡΣΙ ΤΑΝ ΘΙΓΩΝ
ΔΟΚΟΙΜ' ΕΧΕΙΝ ΣΦΑΣ, ΩΣΠΕΡ ΗΝΙΚ' ΕΒΛΕΠΟΝ.
1470
ΤΙ ΦΗΜΙ;
ΟΥ ΔΗ ΚΛΥΩ ΠΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΩΝ ΤΟΙΝ ΜΟΙ ΦΙΛΟΙΝ
ΔΑΚΡΥΡΡΟΟΥΝΤΟΙΝ, ΚΑΙ Μ' ΕΠΟΙΚΤΙΡΑΣ ΚΡΕΩΝ
ΕΠΕΜΨΕ ΜΟΙ ΤΑ ΦΙΛΤΑΤ' ΕΚΓΟΝΟΙΝ ΕΜΟΙΝ;
ΛΕΓΩ ΤΙ;
1475
 

ΚΡΕΩΝ
ΛΕΓΕΙΣ. ΕΓΩ ΓΑΡ ΕΙΜ' Ο ΠΟΡΣΥΝΑΣ ΤΑΔΕ,
ΓΝΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΤΕΡΨΙΝ, Η Σ' ΕΙΧΕΝ ΠΑΛΑΙ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΑΛΛ' ΕΥΤΥΧΟΙΗΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΤΗΣΔΕ ΤΗΣΔΕ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΔΑΙΜΩΝ ΑΜΕΙΝΟΝ H 'ΜΕ ΦΡΟΥΡΗΣΑΣ ΤΥΧΟΙ.
Ω ΤΕΚΝΑ, ΠΟΥ ΠΟΤ' ΕΣΤΕ; ΔΕΥΡ' ΙΤ', ΕΛΘΕΤΕ
1480
ΩΣ ΤΑΣ ΑΔΕΛΦΑΣ ΤΑΣΔΕ ΤΑΣ ΕΜΑΣ ΧΕΡΑΣ,
ΑΙ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΙΝ ΩΔ' ΟΡΑΝ
ΤΑ ΠΡΟΣΘΕ ΛΑΜΠΡΑ ΠΡΟΥΞΕΝΗΣΑΝ ΟΜΜΑΤΑ.
ΟΣ ΥΜΙΝ, Ω ΤΕΚΝ', ΟΥΘ' ΟΡΩΝ ΟΥΘ' ΙΣΤΟΡΩΝ
ΠΑΤΗΡ ΕΦΑΝΘΗΝ ΕΝΘΕΝ ΑΥΤΟΣ ΗΡΟΘΗΝ.
1485
ΚΑΙ ΣΦΩ ΔΑΚΡΥΩ. ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙΝ ΓΑΡ ΟΥ ΣΘΕΝΩ.
ΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΠΙΚΡΟΥ ΒΙΟΥ,
ΟΙΟΝ ΒΙΩΝΑΙ ΣΦΩ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΧΡΕΩΝ.
ΠΟΙΑΣ ΓΑΡ ΑΣΤΩΝ ΗΞΕΤ' ΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ,
ΠΟΙΑΣ Δ' ΕΟΡΤΑΣ, ΕΝΘΕΝ ΟΥ ΚΕΚΛΑΥΜΕΝΑΙ
1490
ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝ ΙΞΕΣΘ' ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ;
ΑΛΛ' ΗΝΙΚ' ΑΝ ΔΗ ΠΡΟΣ ΓΑΜΩΝ ΗΚΗΤ' ΑΚΜΑΣ,
ΤΙΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΑΙ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΡΡΙΨΕΙ, ΤΕΚΝΑ,
ΤΟΙΑΥΤ' ΟΝΕΙΔΗ ΛΑΜΒΑΝΩΝ, Α ΤΑΙΣ ΕΜΑΙΣ
ΓΟΝΑΙΣΙΝ ΕΣΤΑΙ ΣΦΩΝ Θ' ΟΜΟΥ ΔΗΛΗΜΑΤΑ;
1495
ΤΙ ΓΑΡ ΚΑΚΩΝ ΑΠΕΣΤΙ; ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΤΗΡ
ΥΜΩΝ ΕΠΕΦΝΕ. ΤΗΝ ΤΕΚΟΥΣΑΝ ΗΡΟΣΕΝ,
ΟΘΕΝ ΠΕΡ ΑΥΤΟΣ ΕΣΠΑΡΗ, ΚΑΚ ΤΩΝ ΙΣΩΝ
ΕΚΤΗΣΑΘ' ΥΜΑΣ, ΩΝΠΕΡ ΑΥΤΟΣ ΕΞΕΦΥ.
ΤΟΙΑΥΤ' ΟΝΕΙΔΙΕΙΣΘΕ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΑΜΕΙ;
1500
ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΟΥΔΕΙΣ, Ω ΤΕΚΝ', ΑΛΛΑ ΔΗΛΑΔΗ
ΧΕΡΣΟΥΣ ΦΘΑΡΗΝΑΙ ΚΑΓΑΜΟΥΣ ΥΜΑΣ ΧΡΕΩΝ.
Ω ΠΑΙ ΜΕΝΟΙΚΕΩΣ, ΑΛΛ' ΕΠΕΙ ΜΟΝΟΣ ΠΑΤΗΡ
ΤΑΥΤΑΙΝ ΛΕΛΕΙΨΑΙ, ΝΩ ΓΑΡ, Ω 'ΦΥΤΕΥΣΑΜΕΝ,
ΟΛΩΛΑΜΕΝ ΔΥ' ΟΝΤΕ, ΜΗ ΣΦΕ ΠΕΡΙΙΔΗΣ
1505
ΠΤΩΧΑΣ ΑΝΑΝΔΡΟΥΣ ΕΚΓΕΝΕΙΣ ΑΛΩΜΕΝΑΣ,
ΜΗΔ' ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΑΣΔΕ ΤΟΙΣ ΕΜΟΙΣ ΚΑΚΟΙΣ.
ΑΛΛ' ΟΙΚΤΙΣΟΝ ΣΦΑΣ, ΩΔΕ ΤΗΛΙΚΑΣΔ' ΟΡΩΝ
ΠΑΝΤΩΝ ΕΡΗΜΟΥΣ, ΠΛΗΝ ΟΣΟΝ ΤΟ ΣΟΝ ΜΕΡΟΣ.
ΞΥΝΝΕΥΣΟΝ, Ω ΓΕΝΝΑΙΕ, ΣΗ ΨΑΥΣΑΣ ΧΕΡΙ.
1510
ΠΟΛΛ' ΑΝ ΠΑΡΗΝΟΥΝ. ΝΥΝ ΔΕ ΤΟΥΤ' ΕΥΧΕΣΘΕ ΜΟΙ,
ΟΥ ΚΑΙΡΟΣ ΕΑ ΖΗΝ, ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΕ ΛΩΟΝΟΣ
ΥΜΑΣ ΚΥΡΗΣΑΙ ΤΟΥ ΦΥΤΕΥΣΑΝΤΟΣ ΠΑΤΡΟΣ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΑΛΙΣ ΙΝ' ΕΞΗΚΕΙΣ ΔΑΚΡΥΩΝ. ΑΛΛ' ΙΘΙ ΣΤΕΓΗΣ ΕΣΩ. 1515
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΠΕΙΣΤΕΟΝ, ΚΕΙ ΜΗΔΕΝ ΗΔΥ.
 

ΚΡΕΩΝ
--ΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΚΑΙΡΩ ΚΑΛΑ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΟΙΣΘ' ΕΦ' ΟΙΣ ΟΥΝ ΕΙΜΙ;
 

ΚΡΕΩΝ
ΛΕΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΟΤ' ΕΙΣΟΜΑΙ ΚΛΥΩΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΓΗΣ Μ' ΟΠΩΣ ΠΕΜΨΕΙΣ ΑΠΟΙΚΟΝ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ Μ' ΑΙΤΕΙΣ ΔΟΣΙΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΑΛΛΑ ΘΕΟΙΣ Γ' ΕΧΘΙΣΤΟΣ ΗΚΩ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΤΟΙΓΑΡΟΥΝ ΤΕΥΞΕΙ ΤΑΧΑ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΦHΣ ΤΑΔ' ΟΥΝ; 1520
 

ΚΡΕΩΝ
Α ΜΗ ΦΡΟΝΩ ΓΑΡ ΟΥ ΦΙΛΩ ΛΕΓΕΙΝ ΜΑΤΗΝ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΑΠΑΓΕ ΝΥΝ Μ' ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΗΔΗ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΣΤΕΙΧΕ ΝΥΝ, ΤΕΚΝΩΝ Δ' ΑΦΟΥ.
 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΜΗΔΑΜΩΣ ΤΑΥΤΑΣ Γ' ΕΛΗ ΜΟΥ.
 

ΚΡΕΩΝ
ΠΑΝΤΑ ΜΗ ΒΟΥΛΟΥ ΚΡΑΤΕΙΝ.
ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΚΡΑΤΗΣΑΣ ΟΥ ΣΟΙ ΤΩ ΒΙΩ ΞΥΝΕΣΠΕΤΟ.
 

ΧΟΡΟΣ
Ω ΠΑΤΡΑΣ ΘΗΒΗΣ ΕΝΟΙΚΟΙ, ΛΕΥΣΣΕΤ', ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΟΔΕ,
ΟΣ ΤΑ ΚΛΕΙΝ' ΑΙΝΙΓΜΑΤ' ΗΔΕΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΗΝ ΑΝΗΡ,
1525
ΟΥ ΤΙΣ ΟΥ ΖΗΛΩ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΝ ΤΥΧΑΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ,
ΕΙΣ ΟΣΟΝ ΚΛΥΔΩΝΑ ΔΕΙΝΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΕΛΗΛΥΘΕΝ.
ΩΣΤΕ ΘΝΗΤΟΝ ΟΝΤΑ ΚΕΙΝΗΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΙΔΕΙΝ
ΗΜΕΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΤΑ ΜΗΔΕΝ' ΟΛΒΙΖΕΙΝ, ΠΡΙΝ ΑΝ
ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΠΕΡΑΣΗ ΜΗΔΕΝ ΑΛΓΕΙΝΟΝ ΠΑΘΩΝ.
1530

 

1-254 __255-511__512-770__771-1019__1020-1236__1237-1530

 

 

.....................

Browse the Classical Greek Library for more original Greek texts

© Copyright 1999 - Homo Ecumenicus | All Rights Reserved.

Reproduction or use in any manner of editorial, pictorial, audio-visual, or other content from this site is prohibited without express written permission from Homo Ecumenicus. To obtain a license for commercial use of files on this site (audio files, mid files, texts, essays, articles, video clips, animations etc.) send email to

The background music of this page is a midi version of the 12-string guitar instrumental A fading world by  IOANNIDIS NIKOLAOS