ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

(Copyright, Πατέντες, Εμπορικά σήματα)

ISBN  960-8070-00-7

Σελίδες 272

Εκδότης: Homo Ecumenicus

Μπορείτε να προμηθευθείτε αυτό το βιβλίο online  γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα ή άλλους τρόπους πληρωμής (αντικαταβολή, επιταγή, έμβασμα)

 

 

Για μια περίληψη του περιεχομένου του όρου Copyright στην αγγλική γλώσσα, επισκεφθείτε την αγγλική σελίδα του Homo Ecumenicus για την πνευματική ιδιοκτησία:  What is copyright?

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

O Τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία.

O Τι δικαιώματα έχουν οι πνευματικοί δημιουργοί (συγγραφείς, δημοσιογράφοι, συνθέτες, σκηνοθέτες, χορογράφοι, ζωγράφοι, γλύπτες, φωτογράφοι, προγραμματιστές, εφευρέτες, κάτοχοι εμπορικών σημάτων).

O Τα συγγενικά δικαιώματα των ερμηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών : ηθοποιών, τραγουδιστών, μουσικών, χορευτών.

O Τα συγγενικά δικαιώματα των εκδοτών, των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, των δισκογραφικών εταιριών, των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

O Εφευρέσεις                                                                       

O Εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο

O Εμπορικά σήματα

O Η ελληνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

O Η διεθνής προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

O Πνευματική ιδιοκτησία και Internet

 

 

Το ισχύον στην Ελλάδα νομικό πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Νόμος 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία

 Νόμος 1733/87 για τις εφευρέσεις

Νόμος 2239/94 Περί σημάτων

-----------------------------------------------------------------------------

Νόμος 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Νόμος 1733/87 για τις εφευρέσεις

Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο.Β.Ι.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΝΟΜΟΣ 2239/94 Περί σημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 Σημεία συστατικά του σήματος

 Κτήση δικαιώματος

 Λόγοι απαραδέκτου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

 Διαδικασία

 Τριτανακοπή

 Παρέμβαση

 Προσφυγή

 Καταχώριση

 Χρόνος ενάρξεως ισχύος καταχωρίσεως

  Παράλληλη κατάθεση - παραχώρηση άδειας χρήσεως

 Διαγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 Δικαιώματα που παρέχει το σήμα

 Ίδια και αλλότρια προϊόντα

 Περιορισμός της προστασίας

 Διάρκεια της προστασίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 Μεταβίβαση

  Εταιρίες

 Κατάσχεση, εκποίηση και πτώχευση

 Συλλογικά σήματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 Αγωγή επί παραλείψει και αποζημιώσει

 Ασφαλιστικά μέτρα

  Ποινικές διατάξεις

Άσκηση ποινικής διώξεως

 Δημοσίευση ποινικών αποφάσεων

 Αφαίρεση κατασχεθέντων σημάτων και καταστροφή προϊόντων

 Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων 

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Σήματα αλλοδαπών

 Ταξινόμηση σημάτων

 Μεταβατικές διατάξεις

 

© Copyright 1999 - Homo Ecumenicus | All Rights Reserved.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του homoecumenicus.com αποτελούν ιδιοκτησία του Homo Ecumenicus και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.